Intervju med Aija Kaarlenkaski

Aija Kaarlenkaski är ledamot i RGMF och har blivit intervjuad om sin roll som styrelseledamot i RGMF och sina erfarenheter som ställföreträdare.