Intervju med Lilly Ghodsian

Lilly Ghodsian är ledamot i RGMF och har blivit intervjuad om sin roll som styrelseledamot i RGMF och sina erfarenheter som ställföreträdare.