Lokala föreningar – vi behöver era aktuella uppgifter

Vi är tacksamma om ni kan sända namnen på ordföranden, kassören och sekreteraren samt antal medlemmar i just er förening. Samtidigt vill vi att ni kontrollerar att mailadresserna är aktuella på denna sida. Detta behöver vi innan årsskiftet.

Sänd informationen till Maj-Britt Hansson