Månadsbrev augusti 2017

Oj! Är det redan augusti. Då har snart sommaren passerat. När jag var barn sken alltid solen och det regnade aldrig. Vi sprang i kortbyxor, var barfotade och badade varje dag. Jag har gamla fotografier som bevisar detta. Eller har jag fel? Dåligt minne? Vi kanske bara fotograferade då solen sken för att få bra bilder. Hur som helst har denna sommar varit långt ifrån de somrar jag minns från min barndom. I alla fall där jag har varit. Men hade solen skinit hade jag ändå suttit i skuggan med laptopen, visserligen barfota, men med sandaler på och jag hade ändå inte ens doppat tårna i vattnet för att känna temperaturen. Men mitt agerande kan jag nog inte bara skylla på vädret.

När du läser det här befinner jag mig på FSÖ:s (Föreningen Sveriges Överförmyndare) studiedagar i Örebro. RGMF har i flera år medverkat vid dessa studiedagar. I år är temat ”Barn i Fokus”.

Hur ser framtiden ut för Gode Mäns verksamhet med minskat arvode, förtroende och påverkan. I Växjö, där tidigare Gode Mäns-föreningens styrelse varit mentorer för övriga Gode Män, har överförmyndarnämnden nu beslutat att utse egna mentorer bland Gode Män och arvodera uppdraget. Naturligtvis ett sätt att sätta käppar i hjulet för föreningen. Vi har nämligen sagt upp avtalet med nämnden.

Överförmyndarnämnden (Växjö) skickar två gånger om året ut massmejl med en önskan om en God Jul och en Glad påsk med tack för ett ovärderligt arbete och det är naturligtvis uppskattat. Men att vara God man är lite mer än så, det vet vi var och en. Att vara God man innebär att ta ett ansvar för den uppkomna situationen utan att behöva leta bland lagar och paragrafer om det ingår i uppdraget.

Vad Sverige behöver idag är förlängt förordnade när det gäller ”Ensamkommande” (EK). Det tvära avslutet på god manskapet efter inträffad 18-årsdag kan bli förödande för den EK. Den utgör en grogrund för utanförskap med ensamhet, droger och kriminalitet som följd. Det har vi sett tydliga bevis på. Ett förlängt förordnande för Gode Män efter 18-års ålder gynnar samhället och EK. Inte för arvodets skull, även om det är en viktig del i uppdraget inte minst för att vi ska kunna ställa krav på Gode Män att utföra ett väl förrättat värv, utan för att myndigheter (MV, Banker, Skatteverket, Skolan, m.fl.) ska acceptera mig som ställföreträdare och för att undvika irriterande diskussioner om att han ”betraktas som vuxen”, ”att de har tystnadsplikt” och andra hinder som används för att slippa svara på besvärliga frågor, men också för att ge den EK en trygghet och undervisning om det svenska samhället där rättigheter, skyldigheter, jämlikhet, normer och värderingar prioriteras. Det måste i rimlighetens namn även vara en ekonomisk vinning i ett sådant resonemang.

Som ni förstår är jag inte tillfreds med den migrationspolitik som förs idag av riksdag, regering, och kommuner.
Varje lokalförening har i augusti fått ut förbundsstyrelsens förslag på regionindelning. Vi vill att era synpunkter på förslaget är styrelsen tillhanda till den elfte september då vi har styrelsemöte. Vi har ytterligare två viktiga ärenden som ska behandlas på regionnivå och som kommer i höst, stadgar och policyn och som vi vill ha klart till årsmötet. Detta för att spara tid på nämnda möte.

I de fall förbundsstyrelsen väljer att skicka ärenden till regionerna för synpunkter hindrar det inte lokalföreningarna från att inkomma med en egen uppfattning. Det är viktigt att komma ihåg.

Jag önskar dig en fin avslutning på sommaren.

Krister Holgersson
Vice förb.ordf.