Månadsbrev juni 2017

Även om solen lyst med sin frånvaro så har styrelsen i RGMF inte gjort detta.

I förra månadsbrevet beskrev jag som ordförande lite om vad och vilka som arbetar med de olika saker som händer i vår styrelse. Nu kommer fortsättningen på vår utveckling och vad som hänt under juni månad

Vårt förbund har haft ett möte med RGMV, RFS, GM Göteborg, nätverket i Gbg och nätverket Jönköping i Göteborg. Mötet gick ut på att vi tillsammans skall samarbeta i vissa frågor. De som var på detta möte var Krister och undertecknad. Meningen med detta nätverk är att vi gemensamt skall kunna driva de frågor som vi har gemensamt vidare upp på regeringsnivå. Vad vi kommer att gemensamt arbeta vidare med informerar vi om senare då vi har startat upp vårt nätverk

Lars har i uppdrag att bevaka EKB (ensamkommande barn) och deras situationer. Han har legat i med att redan haft två stycken radiointervjuer. En i ekot på P4 (12 juni) och en i P4 Västerbotten

(5 juni). Även Barnombudsmannen för Sverige har hört av sig till RGMF och även här jobbar Lars vidare i en massa frågor om barnen tillsammans med dem för vårt riksförbund. Lars kommer att presentera detta lite närmare i sitt månadsbrev under juli månad.

Lars-Eric, hans specialitet är mer ett gediget arbete med skuldsaneringar. Han kommer även att vara vår kontakt från RGMF gällande sådana frågor. Något nytt är att Kronofogden har bjudit in alla medlemmar i vårt förbund till seminariet de skall hålla på Almedalsveckan. Frågan är ”hur vuxna kan ge stöd till barn i ekonomiskt utsatta situationer för att minska barns” oro”. Se inbjudan på vår hemsida.

Krister och undertecknad har sänt en skrivelse till Justitiedepartementet. Den handlar om SKL och deras syn på Gode män och vårt fortsatta arbete. Angåendevad vårt förbund anser att vi skall ändra på inom vårt arbete som Gode män och förvaltare. Lagar och förordningar är från år 1924 och det har hänt en del fram till år 2017, det kan vi alla hålla med om. Att allt bör ses över är helt klart ett uppdrag som vårt förbund inte får missa att delta i, därför sände vi denna. Skrivelsen ligger på vår hemsida så ni kan läsa och studera den i er egen takt.

Med allt detta så hoppas jag att jag har gjort er nyfikna på vad som händer i vårt förbund. Och vi önskar att ni som inte än är medlemmar i vårt förbund RGMF ansluter er förening till oss så att ni kan vara med och påverka vår situation samt arbetssätt framöver som Gode män och förvaltare. Genom regionmöten kommer vi att kunna inhämta er förenings synpunkter. Per e-post kommer frågorna att nå er så att ni kan behandla dem på ert föreningsmöte innan regionen samlar sig.

Önskar alla en härlig sommar med varma kvällar och mycket myggbett så att det finns bevis på att det varit en fin sommar med många utekvällar.

Vänligaste sommar

hälsningar

Tove Otterborg
Ordförande