Månadsbrev Januari 2018

God fortsättning på det nya året!
Läser på nyhetsappen att försvarsmakten anser det finns en risk för väpnad konflikt i Sveriges närområde. Mycket oroväckande. Migrationsverket struntar i vissa myndigheters (Socialtjänsten) bedömningar trots att de ska göra en samlad bevisprövning av en ungdoms ålder. Också oroväckande.
Om jag minns rätt var några av motiven till ett inträde i den Europeiska Unionen öppna gränser och en varaktig fred.

Jag fick ett mejl från Karl-Gustav Sjöström där han beskriver ett ärende som han överklagat och fått rätt i Umeå Tingsrätt. Karl-Gustav hade nämligen anlitat extern hjälp med att göra årsräkningen och låtit huvudmannen stå för kostnaderna. Detta ogillades av Överförmyndarnämnden och beslutade att Karl-Gustav skulle stå för kostnaden. Detta överklagade Karl-Gustav till Tingsrätten och fick alltså rätt. Bra jobbat Karl-Gustav.
Jag utgår från att det var speciella omständigheter som föranledde Karl-Gustav att anlita extern hjälp. För ytterligare detaljer kring ärendet meja mig så ska du få Karl-Gustavs mejladress.

Förbundsstyrelsen har under mellandagarna mottagit en uppsägning från GMF Uppsala där de säger upp medlemskapet i RGMF med omedelbar verkan. Anledningen är oron RGMF:s försäkringar samt att den föreslagna regionindelningen inte fungerar och att ”regionansvarig” (förmodligen avser de mig, eftersom jag haft uppdraget från förbundsstyrelsen, efter årsmötesbeslut, att ta fram en ny regionindelning) kommit med pekpinnar.
Jag förstår oron och bekymret med att så få har försäkringen. Men det när det gäller regionerna blir jag mer osäker. Önskvärt vore ett förtydligande från Uppsala vad de menar med att regionerna inte fungerar och att det förekommer pekpinnar.
Jag tycker att ett regionmöte kan ta upp och diskutera vilka frågor som helst men också att en förbundsstyrelse har rätt och ska anlita regionen som remissinstans och diskussionsforum i frågor som berör Riksförbundet och den fortsatta verksamheten.
Beslutet om regionerna kommer att fattas på årsstämman. Att förbundsstyrelsen ville komma igång med regionerna redan under hösten var för att få in synpunkter dels på regionindelningen och innan årsstämman få in synpunkter även på den nya policyn och de nya stadgarna som kommer att skickas ut under januari.
Jag tror att var och en förstår att så viktiga och avgörande beslut för den fortsatta verksamheten måste först diskuteras på regionnivå för att ett väl förankrat beslut ska kunna tas på årsstämman.
Jag tycker det känns mycket orättvist att peka ut mig att fara med pekpinnar och därmed toppstyra verksamheten när mina ambitioner och förslag är de motsatta.

Behövs RGMF? Frågan är berättigad.
Om medlemmar som är missnöjda med beslut och i stället för att ta ”fighten” lämnar Riksförbundet.
Vågar en förbundsstyrelse fatta några som helst beslut om den riskerar att ”trampa några på tårna” och därmed äventyra ett fortsatt medlemskap?
När det är svårt att hitta lämpliga kandidater till förtroendeposter.
Fundera på detta. Är det bara mitt fel är problemet enkelt.

Krister Holgersson
V. Förb.ordf. Ett tag till.