Månadsbrev december 2017.

Det är tuffa tider med missvisande fakta och förakt mot oss alla Gode Män och Förvaltare i dagens media utbud. Men om man läser artiklar och följer debatten så kan man se en glimt av rättvisa. Med rättvisa är tanken att media mer och mer börjar att belysa de olika sätt som överförmyndarna granskar oss på. Det börjar även komma fram att det ser olika ut i landet där man bor beträffande våra uppdrag samt förordningar. Tyvärr samkörs det inte över landet vad som gäller för oss som är Gode Män och Förvaltare och då kan det vara svårt även för våra huvudmän att kunna förstå dessa skillnader som uppstår mellan dem. Det är bra att dessa olikheter kommer fram till de berörda genom media.
Men det som är mindre bra är den förvridna sanningen om ”Framtidsfullmakten”. Denna är enskilt riktad som reklam så att ojusta jurister kan tillförskansa sig en extra peng. Vad vi i RGMF önskar är att ett regelverk av något slag startar upp som därigenom kan följa upp en framtidsfullmakt. Tänk om det skulle uppstå några olyckliga angelägenheter runt en framtidsfullmakt? Alla är inte seriösa efter att satt sin namnteckning på en sådan framtidsfullmakt och varför skulle de det förresten? Efter att fått tillförskansat sig denna enkla form av en stor eller mindre förmögenhet både skattad och klar i sin egen plånbok. Om man skulle ångra att man skaffat sig en framtidsfullmakt, vad vänder man sig till då? Var finns en granskande enhet eller bättre, en granskande myndighet som kan reda i detta? NEJ! Skärpning staten Sverige, man kan inte göra fort och fel så att vår välfärd och rätten till sina egendomar kan slussas ut på detta enkla sätt. Var har sanningen och hedern tagit vägen i vårt land?
Det känns tryggt att ha med er alla professionella medlemmar som anknutit er till RGMF. Tillsammans får vi både lokalt och centralt ifrågasätta sanningar och osanningar. Fortsätt vara källkritiska så att det rätta och sanningsenliga kommer ut till allmänheten. Vill även tacka er alla för den e-post som med realitetsinnehåll inkommit till förbundet under året beträffande det skrivna ordet som ovan. Mycket bra tankar samt synpunkter har inkommit, och med många av dessa har vi i RGMF kunnat använda oss utav i debatten.
Med dessa ord fortsätter vi att följa debatten och till er som har missat RGMFs artikel så ligger den på vår hemsida www.rgmf.se Denna artikel har antagits i tidningar i och runt Gotland, Hälsingland, Enköping, Skara, Mitt, Mark med Sjuhärads kommuner, Dalarna, Sörmland samt någon mindre lokal press i Östergötland.

Nu ligger snön vit på taken
endast Tomten är vaken……
I mörkrets tysta lilla vrå
trippar nu förbundets julledighet fram på tå…

Styrelsen önskar er en härligt underbar JUL och ett Gott Nytt År
Så tar vi nya tag efter ledigheterna den 8 januari 2018.

Vid pennan
Tove Otterborg
Ordförande