Ordförande har ordet

Det 15:e förbundsmötet avlöpte väl i Jönköping, visserligen utan pompa och ståt. Vår ekonomi tillåter inte sådana utsvävningar. Det är kanske något vi får uppleva vid 20-års jubileet.

Jag blev invald som ordförande för detta härliga gäng och vi står nu inför ett antal utmaningar under året. Hur får vi myndigheter, lagstiftare, kommuner att se oss som en regelrätt remissinstans? Hur ökar vi intäkterna för att höja kvaliteten för våra medlemmar? Hur kan vi skapa en gemensam utbildningsplattform? Hur ökar vi försäkringsdeltagandet? Frågorna är många och en plan för att hantera detta skall utformas under året.

Min intention är att den lyckade ordförandekonferensen som genom­fördes, hösten 2018, skall bli ett första steg till att få ihop GMF Sverige. en plats där ställföreträdare som inte har nära anknytning till närstående förening får möjlighet att teckna en försäkring.

I dagarna kom indikationer från Regeringskansliet att ge länsstyrelserna i uppdrag ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare. Man talar även om en ny myndighet då länsstyrelsen inte räcker till. Vi följer detta med spänning och ser vad de får ut av detta.

I Västerås föll en dom där ställföreträdaren inte kunde klara av 73 upp­drag, men 72 gick bra. Min erfarenhet säger mig att antalet uppdrag inte äventyrar kvaliteten på uppdraget.

Har du några funderingar eller tankar, tveka inte att höra av dig.
Kom ihåg att tillsammans blir vi starka.

Väl mött

Urban Stridfeldt
Förbundsorförande

Ansvarsförsäkring

Försäkringsinformation

Till alla försäkringsmedlemmar och de som vill teckna en ansvarsförsäkring.

De som har tecknat vår ansvarsförsäkring har nu ett nytt försäkrings år framför sig och
försäkringsgivare Ålands försäkringar, som vi har valt att förnya försäkringen hos igen.

Premien är densamma som förra året, 200 k r/ år för de som ansluter sig via sin
förening.
Du som redan är försäkringstagare bör betala in premien så att den är
registrerad hos din förening innan den 1/4 2019.

För de som vill ansluta sig enskilt är kostnaden 270 kr / år och medlem, en liten höjning från föregående år.

Du kommer att få ett nytt försäkringsbrev kort efter att premien är betald. Dessutom kommer det snart en ny folder som läggs upp på RGMFs hemsida. Där finns mer utförlig information om vad försäkringen omfattar.

Telefonförsäljning

Nu ändras reglerna för telefonförsäljning

När telefonförsäljaren ringer är det bra att känna till att det från och med lördag den 1 september är nya regler som gäller.

Ett företag som vill sälja något måste få din skriftliga bekräftelse på att du accepterar erbjudandet. Annars är avtalet inte giltigt och du är inte ansvarig för att betala. Det är alltså inte längre möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

Skriftlighetskravet framgår av distansavtalslagen och innehåller två led. För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud.

Det här gäller när det är företaget som tar initiativet och ringer upp dig, men det spelar ingen roll om du är en ny kund eller har handlat av företaget tidigare. Om det däremot är du som tar kontakt med företaget gäller inte de nya reglerna om skriftlig avtalsbekräftelse.

Avtalet får skickas med brev, e-post, sms eller liknande. Det viktiga är att du ska kunna läsa vad avtalet innehåller innan du bestämmer dig för om du vill skriva på eller inte.