Brev från ordföranden 2021

Det 17:e förbundsmötet avlöpte i den nya digitala andan. Alla hade möjlighet att veckan innan bli varma i kläderna med att hantera zoom genom en utmärkt introduktion.

Jag kan nu med två år som ordförande konstatera att vi är för få och vi måste dels satsa på att bilda nya föreningar och dels vara behjälpliga med de befintliga föreningarna. Pandemin har gjort att ett flertal medlemmar valt att lämna sitt medlemskap i föreningslivet och därmed sin försäkring. Anledningen sägs vara uteblivna föreningsaktiviteter. Allt enligt FHM:s mötesrestriktioner. Att öka medlemstalet måste vara vår huvudsakliga inriktning för att vi skall kunna hävda oss som förbund.

Jag ser att vi skall kunna ha flera ordförandekonferenser i den digitala världen. Vi samtliga föreningar behöver närma oss varandra i form av erfarenhetsutbyte och samverka i föreningsverksamheter.

Den stora Ställföreträdarutredningen finns nu att tillgå och kommer inom kort att läggas upp och länkas på hemsidan. Vad jag har läst hittills så kan man sammanfatta att vi som ställföreträdare skall uträtta mer men till samma ersättning. Noteras även att det är viktigt att alla är försäkrade men att vi får bekosta försäkringen själva. Den viktigaste punkten i utredningen tycker jag är den Ställföreträdarmyndighet som rekommenderas att byggas upp.

Vi kommer att kalla till en digital ordförandekonferens 19 juni för att ventilera med er avseende resultatet av utredningen och vad vi skall göra nu.

Jag hoppas att riksdag och banker vill fortsätt att fördjupa vårt samarbete. Det eviga nötandet skall någon gång i framtiden ge oss ett skäligt arvode.

Jag ser fram emot ett år med mycket kontakt mellan föreningar och förbund.

Har du funderingar eller tankar, tveka inte att höra av dig till oss.

 

Kom ihåg att tillsammans blir vi starka

 

Urban Stridfeldt  ordf@rgmf.se

076-0330374