Ordförandekonferens 21/8-2021

2021 års ordförandekonferens hålls i Jönköping lördagen den 21 augusti kl. 10-17.

Syftet med konferensen är att ge er information och möjlighet att tillsammans diskutera framtid och visioner för riksförbundet och våra medlemsföreningar.

Fokus blir på den genomförda ställföreträdarutredningen ”Ställföreträdarskap att lita på”. Återkoppling till vad som kommer att hända härnäst och ställningstagande till hur vi ser på vikten av vad som skall vara främst i vårt remissyttrande.

Vi avrundar dagen med:
– information om styrelsens pågående verksamhet
– information inför årsskiftet
– erfarenhetsutbyte
– övriga frågor.

Kom ihåg att anmälan ska göras senast 10 augusti till kassor@rgmf.se