Försäkring

Försäkringsinformation

Kollektiv Olycksfallsförsäkring Alla Godmansföreningar som tillhör Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF), har för sina medlemmar en kollektiv olycksfallsförsäkring. Premien ingår i medlemsavgiften som betalas

Läs mer »