Ordförande har ordet

RÄTTSÄKERHET

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare arbetar tillsammans med våra medlemsföreningar så att alla våra gode män som har ett förordnande skall kunna fullfölja sina uppdrag med känslan av stolthet.

Det senaste är att RGMF försöker att påverka och delta i staten Sverige och kommunernas lagstiftningar som styr verksamheten som gode män och förvaltare verkar inom. Lagstiftningen som är från år 1924 känns inte särskilt modern med tanke på att det nu är år 2017. SKL (statens kommuner och landsting) sitter just nu och tar fram ett nytänkande runt verksamheten och dess framtid. Här har RGMF lämnat en skrivelse till Justitiedepartementet för att kunna få en chans att opponera på det som SKL har tagit fram. Denna skrivelse ligger på vår hemsida för den som vill läsa vad RGMF skrivit.

RGMF anser att den lagstiftning som styr den stora verksamheten som gode män och förvaltare verkar inom är till för att skydda och stödja de människor som är mest utsatta i samhället, men att dessa lagar och förordningar är alldeles för gamla för att kunna ge ett gott rättsskydd.

Att skydda de mest utsatta i samhället som har ett stort behov av hjälp och ordning på sin ekonomi för att inte bli skuldsatta på grund av att de inte kan handskas med sina pengar. Eller att kunna bevaka sina rättigheter som Svensk medborgare är väl den plikt som vi organiserade gode män har som sitt mantra. Det är vi väl medvetna om. Att det sedan finns de som kallar sig för gode män och förvaltare och missköter sitt uppdrag har vi alla hört talas om i media. Hade dessa gode män varit registrerade, granskade och utbildade så hade kontrollmyndigheterna hittat deras misstag i de ekonomiska rapporter som lämnas årligen till överförmyndarenheterna i kommunerna där de verkar.

Inom förbundet deltar vi även i debatter som handlar om EKB (ensamkommande barn) och deras utsatthet. Staten ger oss gode män allt mer närvaroplikt samtidigt som arvoden sänks. I vissa fall utgår det inte något arvode alls. Det har även hänt att den gode mannen har ombeds ta ledigt från sitt arbete då något måste uträttas med tanke på det barn som den gode mannen har som huvudman. Detta utan ersättning för förlorad arbetstid enligt debatten som pågår i media. Under den utbildning som den gode mannen fått inför sitt uppdrag har inte denna information delgetts. Det anses mycket märkligt tycker många av våra medlemmar. Därför är vi även med i denna debatt och ni har säkert hört våra åsikter på både ekot i P4 samt P4 i Västerbotten nu i början av juni.

RGMF med sin långa erfarenhet och specialisering på just Godmans- och förvaltarverksamhet ser fram emot att tillsammans med andra aktörer delta i uppbyggnaden av en lagstiftning som skapar en större rättssäkerhet för gode män, förvaltare och deras huvudmän.

Tove Otterborg
Ordförande

Månadsbrev augusti 2017

Oj! Är det redan augusti. Då har snart sommaren passerat. När jag var barn sken alltid solen och det regnade aldrig. Vi sprang i kortbyxor, var barfotade och badade varje dag. Jag har gamla fotografier som bevisar detta. Eller har jag fel? Dåligt minne? Vi kanske bara fotograferade då solen sken för att få bra bilder. Hur som helst har denna sommar varit långt ifrån de somrar jag minns från min barndom. I alla fall där jag har varit. Men hade solen skinit hade jag ändå suttit i skuggan med laptopen, visserligen barfota, men med sandaler på och jag hade ändå inte ens doppat tårna i vattnet för att känna temperaturen. Men mitt agerande kan jag nog inte bara skylla på vädret.

När du läser det här befinner jag mig på FSÖ:s (Föreningen Sveriges Överförmyndare) studiedagar i Örebro. RGMF har i flera år medverkat vid dessa studiedagar. I år är temat ”Barn i Fokus”.

Hur ser framtiden ut för Gode Mäns verksamhet med minskat arvode, förtroende och påverkan. I Växjö, där tidigare Gode Mäns-föreningens styrelse varit mentorer för övriga Gode Män, har överförmyndarnämnden nu beslutat att utse egna mentorer bland Gode Män och arvodera uppdraget. Naturligtvis ett sätt att sätta käppar i hjulet för föreningen. Vi har nämligen sagt upp avtalet med nämnden.

Överförmyndarnämnden (Växjö) skickar två gånger om året ut massmejl med en önskan om en God Jul och en Glad påsk med tack för ett ovärderligt arbete och det är naturligtvis uppskattat. Men att vara God man är lite mer än så, det vet vi var och en. Att vara God man innebär att ta ett ansvar för den uppkomna situationen utan att behöva leta bland lagar och paragrafer om det ingår i uppdraget.

Vad Sverige behöver idag är förlängt förordnade när det gäller ”Ensamkommande” (EK). Det tvära avslutet på god manskapet efter inträffad 18-årsdag kan bli förödande för den EK. Den utgör en grogrund för utanförskap med ensamhet, droger och kriminalitet som följd. Det har vi sett tydliga bevis på. Ett förlängt förordnande för Gode Män efter 18-års ålder gynnar samhället och EK. Inte för arvodets skull, även om det är en viktig del i uppdraget inte minst för att vi ska kunna ställa krav på Gode Män att utföra ett väl förrättat värv, utan för att myndigheter (MV, Banker, Skatteverket, Skolan, m.fl.) ska acceptera mig som ställföreträdare och för att undvika irriterande diskussioner om att han ”betraktas som vuxen”, ”att de har tystnadsplikt” och andra hinder som används för att slippa svara på besvärliga frågor, men också för att ge den EK en trygghet och undervisning om det svenska samhället där rättigheter, skyldigheter, jämlikhet, normer och värderingar prioriteras. Det måste i rimlighetens namn även vara en ekonomisk vinning i ett sådant resonemang.

Som ni förstår är jag inte tillfreds med den migrationspolitik som förs idag av riksdag, regering, och kommuner.
Varje lokalförening har i augusti fått ut förbundsstyrelsens förslag på regionindelning. Vi vill att era synpunkter på förslaget är styrelsen tillhanda till den elfte september då vi har styrelsemöte. Vi har ytterligare två viktiga ärenden som ska behandlas på regionnivå och som kommer i höst, stadgar och policyn och som vi vill ha klart till årsmötet. Detta för att spara tid på nämnda möte.

I de fall förbundsstyrelsen väljer att skicka ärenden till regionerna för synpunkter hindrar det inte lokalföreningarna från att inkomma med en egen uppfattning. Det är viktigt att komma ihåg.

Jag önskar dig en fin avslutning på sommaren.

Krister Holgersson
Vice förb.ordf.