Intervju med Birgitta Nordström

Mitt första styrelsemöte med RGMF:

Då det på grund av en eventuell tågstrejk blev ett digitalt möte, blev det en lite annorlunda uppstart.
Det är ju alltid bättre att lära känna varandra när man träffas på riktigt.
Men det blev ändå ett bra möte då vi på kort tid bland annat delade upp arbetsuppgifterna mellan oss.

Min erfarenhet som ställföreträdare:

Har haft uppdrag som ställföreträdare i snart 10 år. Har Haft många uppdrag. Var även engagerad under flyktingvågen 2015 som frivillig ett boende där flyktingarna bodde de tre första dygnen innan de slussades vidare.

Min roll som styrelseledamot i RGMF:

Har fått på mitt bord att uppdatera stadgarna. Detta är viktigt så vi får uppdaterade papper att arbeta efter. Kommer även titta igenom och se om de är organisatorisk korrekta.
Har haft administrationsarbete i hela mitt yrkesliv så jag hoppas kunna hjälpa till med få struktur på stadgarna.

Vilka mål ska RGMF ha:

RGMF bör vara samordnande för föreningarna och driva de frågor som berör dem.
RGMF borde även kunna sammanställa t.ex. utbildningar. Det hade varit bra med en någorlunda enhetlig grund att börja med.
RGMF bör ordna ordförandeutbildning så att alla har samma grund att stå på som ordförande.