Intervju Sodabe Vaziri

Första styrelsemötet:
En informativ dag med intressanta diskussioner och informationsutbyte. Medlemmarna i styrelsen bidrog med en hög energi som smittade av sig. Alla var väldigt välkomnande.

Erfarenheter som ställföreträdare:
Är jurist och har en bred erfarenhet inom olika sektorer. Hade från början inga tankar på att bli ställföreträdare, men när frågan ställdes kunde jag inte säga nej utan ville gärna veta mer. Nästan 18 år senare är det ett lika givande och intressant arbetet. Samtidigt som man får möjlighet att hjälpa olika människor, utvecklas man själv och lär sig ständigt nya saker. Det absolut roligaste är dock mötet med alla människor.

Min roll i RGMF:
Min roll i styrelsen är rubricerad Media och Juridik, och jag hoppas att på olika sätt kunna bidra med kunskap och uppstöttning inom dessa områden. Ser fram emot en spännande tid som en del av styrelsen då förändringar är på gång.