Månadsbrev oktober

Månadsbrev oktober 2017

Nu när mörkret sänker sig har man tid att börja summera året som varit. Vad har man gjort som God Man eller Förvaltare? Det är bra att börja redan nu eftersom redovisnings månaden börjar närma sig. Ekonomiska redovisningen är ju inte så mycket att orda om, det är ju faktiska siffror, utan det man gör utöver i sitt uppdrag som man så lätt glömmer att ta med i redogörelsen. Det viktiga som kan generera grunden för arvodet.

Själv har jag utöver mina uppdrag fått förmånen att representera RGMF i projektet ”Modellprojektet” som finansieras av arvsfonden och Hjärnkraft. Detta projekt har nu pågått under snart två år och börjar närma sig slutet. Det har varit mycket givande att få titta in i en för mig hitintills främmande värld. Jag har mött specialister på traumatisk hjärnskada och fått lära mig vilka fall olyckor dessa personer kan hamna i. Oftast så tillhör dessa inte LSS och saknar därför all den hjälp man kan få den vägen.

Ur beskrivningen av projektet:

Modell projektet skall ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbeta modeller inom åtta samhällsområden och tydliggöra behoven av samordning.

Projektarbetet bedrivs i sju processgrupper.

* Medicinska insatser vuxna – rehabilitering/uppföljning

* Medicinska insatser barn – rehabilitering/uppföljning

* Stöd och service

* Barns stöd i skola/fritid

* Utbildning, sysselsättning och försörjning

* Stödfunktioner (hjärnkoordinatorer, gode män etc.)

* Samordning

Det är i gruppen stödfunktioner som vi gode män har medverkat och delgett våra kunskaper.

Det har medfört mycket letande, skrivande och lärande för mig personligen. Jag har jämfört olika länders godmanskap. England, Finland, Danmark och Norge har jämförts till Sverige.

Allt finns att läsa på www.levamedtraumatiskhjarnskada.se

Lena Andersson