Försäkringar

Försäkringsinformation

Hej Vi vill påminna er om att uppdatera era GMF-register med medlemmar. Vänligen kontrollera ert medlemsregister så snart som möjligt. För att administrera skall du

Läs mer »

Ansvarsförsäkring

Försäkringsinformation Till alla försäkringsmedlemmar och de som vill teckna en ansvarsförsäkring. De som har tecknat vår ansvarsförsäkring har nu ett nytt försäkrings år framför sig

Läs mer »

Försäkringsinformation

Kollektiv Olycksfallsförsäkring Alla Godmansföreningar som tillhör Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF), har för sina medlemmar en kollektiv olycksfallsförsäkring. Premien ingår i medlemsavgiften som betalas

Läs mer »