Ansvarsförsäkring

Försäkringsinformation

Till alla försäkringsmedlemmar och de som vill teckna en ansvarsförsäkring.

De som har tecknat vår ansvarsförsäkring har nu ett nytt försäkrings år framför sig och
försäkringsgivare Ålands försäkringar, som vi har valt att förnya försäkringen hos igen.

Premien är densamma som förra året, 200 k r/ år för de som ansluter sig via sin
förening.
Du som redan är försäkringstagare bör betala in premien så att den är
registrerad hos din förening innan den 1/4 2019.

För de som vill ansluta sig enskilt är kostnaden 270 kr / år och medlem, en liten höjning från föregående år.

Du kommer att få ett nytt försäkringsbrev kort efter att premien är betald. Dessutom kommer det snart en ny folder som läggs upp på RGMFs hemsida. Där finns mer utförlig information om vad försäkringen omfattar.

Ny upphandling klar för Godmansförsäkring

Den tidigare försäkringsgivaren har velat höja premierna kraftigt eller avsluta samarbetet med RGMF på grund av för lågt antal anslutna medlemmar. Därför har vi upphandlat ny försäkringsgivare, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) erbjuder anslutna God Mans föreningars medlemmar Godmansförsäkring®.
Försäkringen är speciellt framtagen för Gode Män och Förvaltares uppdrag.

Försäkringen omfattar:

 1. Allmänt ansvar för sak & personskada enligt skadeståndsrättsliga regler samt
 2. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskadaVid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkrings-givaren för den försäkrades räkning att:
  1. utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  2. förhandla med den som kräver skadestånd
  3. föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan
  4. betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.
 3. Krisförsäkring
 4. Överfallsförsäkring

Premier och självrisker se Försäkringsbevis 2018.

För föreningsadministrerad försäkring för att på- och avanmälan medlemmar klicka här.

För att teckna försäkring individuellt klicka här.

Tankar kring ansvarsförsäkring

Så har det hänt mig! Det otänkbara har drabbat mig hårt. Jag har varit God Man åt en gammal dam i tre år. År 2015 förvärrades hennes tillstånd och hon blev så dement att en flytt till demensboende i april var nödvändigt. Jag är också God Man åt hennes dotter sedan ett par år tidigare. Vi diskuterade och enades om att en flytt var oundvikligt. Damen har även två andra barn någonstans i Sverige troligen Skåne. I november 2015 dyker de andra barnen plötsligt upp. Enligt egen utsaga har de inte träffat mamman eller systern på 15 år. Nu börjar en lång och påfrestande period av anklagelser mot mig och överförmyndaren via mail och telefonsamtal. Denna period har pågått under ett år. Jag har blivit anklagad för stöld, förskingring och brustet ansvar i hanteringen av mammans tillgångar. Nu är jag polisanmäld för förskingring och överförmyndaren till Länsstyrelsen.

Mina känslor är förstås ilska, frustration, hjälplöshet och känslan att bli kränkt. Ilska över hur dessa barn efter 15 år kan påstå att vissa saker har stulits. Frustration över allt jobb med att flytta, pynta och fixa i den nya lägenheten för damen. Hjälplöshet inför att bli anklagad för saker som man vet är orätta. Kränkt eftersom man är noga med andras tillgångar och inte kunna drömma om att skada någon i utsatt läge som våra huvudmän är.

När detta drabbar så känns det skönt att ha en försäkring som kan finna som stöd. Jag ringde Bengt Martinsson (vår kontakt med försäkringen) och talade om min oro. På ett lugnt och sakligt sätt beskrev Bengt troligt scenario. Polisen lägger troligtvis ner denna ogrundade anklagelse. Länsstyrelsen kommer troligen inte att vidta några åtgärder. Men om om … det skulle bli så att åtal kommer att väckas mot mig då träder min juridiska del i försäkringen in. Jag kommer att få ett biträde via ansvarsförsäkringen.

Det är detta som känns så skönt i allt elände att jag är försäkrad! För bara 200 kr per år har jag trygghet. Jag trodde inte jag behövde en ansvarsförsäkring eftersom jag inte förvaltar stora pengar det jag inte tänkte på då var denna trygghet i processer.

Så alla, tänk på vad som kan drabba även om ni inte förvaltar stora tillgångar. Ni kan drabbas av okända barn eller anhöriga som plötsligt dyker upp och kräver sin rätt.

Mitt råd: Försäkra er!

Lena Andersson