OBS! CORONAVIRUS – information

 Med anledningen av spridningen av corona­viruset vill vi informera om hur vi i RGMFs Förbundsstyrelse ser och agerar till följd av det pågående utbrottet.

Som en säkerhets­åtgärd uppmanas alla våra medlemmar att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälso­tillståndet tillåter det. Rekommenderar att tills vidare ställa in besöks­resor och externa möten, med mera för att undvika exponering. Följ helst myndigheterna uppmaning att tillämpa en hygien­policy i linje med myndigheternas rekommendationer.

För att minska risken för smitt­spridning rekommenderas att ställa in fysiska kurser under hela mars månad.

Förbundsstyrelsen inser att den kommande tiden kommer att bli utmanande men vi har gott hopp om att alla skall kunna upprätt­hålla en bra kommunikation för huvudmans bästa. Till hjälp kan vårt digitaliserade arbets­sätt vara till hjälp och lösa många frågor.

Vi tror att det är viktigt att vi alla fattar rätt beslut i den nu upp­komna situationen. Genom att hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens informationssidor blir det lättare att fatta välgrundade beslut.

Samarbetspartner

Inbokad besökstid har vi med våra samarbetspartner Handelsbanken och Swedbank.
Kontakt är tagen med övriga banker för tidsbokning och vi strävar efter att ha besökt alla banker under hösten.

Regeringskansliets svar

på vårt intressebrev har genererat till inbjudan.

“Det är viktigt att utredaren kan få del av kunskaper och erfarenheter som inte minst föreningar för ställföreträdare och andra frivilligorganisationer på området besitter. Därför pågår nu arbetet med att sätta samman en referensgrupp till utredningen. Vi anser att det vore värdefullt att ha Riksförbundet Gode Män och Förvaltare i den gruppen.”

Anmälda RGMF-representanter är ordf. Urban Stridfeldt och kassör Ingrid Gutemyr