Telefonförsäljning

Nu ändras reglerna för telefonförsäljning

När telefonförsäljaren ringer är det bra att känna till att det från och med lördag den 1 september är nya regler som gäller.

Ett företag som vill sälja något måste få din skriftliga bekräftelse på att du accepterar erbjudandet. Annars är avtalet inte giltigt och du är inte ansvarig för att betala. Det är alltså inte längre möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

Skriftlighetskravet framgår av distansavtalslagen och innehåller två led. För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud.

Det här gäller när det är företaget som tar initiativet och ringer upp dig, men det spelar ingen roll om du är en ny kund eller har handlat av företaget tidigare. Om det däremot är du som tar kontakt med företaget gäller inte de nya reglerna om skriftlig avtalsbekräftelse.

Avtalet får skickas med brev, e-post, sms eller liknande. Det viktiga är att du ska kunna läsa vad avtalet innehåller innan du bestämmer dig för om du vill skriva på eller inte.

GDPR berör din förening

GDPR träder i kraft 25:e maj i år och ersätter PUL, personuppgiftslagen. Som förening behöver ni följa denna. Mycket i GDPR är samma som i PUL, men det finns några saker att tänka på och den som bryter mot förordningen kan bli ålagd att betala en sanktionsavgift.

Nedan har vi samlat några fakta som de flesta föreningar kommer i kontakt med ofta. För den som vill läsa mer hänvisar vi till Datainspektionens snabbguide för småföretag och andra organisationer.

Vi rekommenderar också Datainspektionens checklista för personuppgiftsansvariga. Värt att notera är att en personuppgiftsansvarig oftast är en juridisk person, t.ex. en förening. Läs checklistan här.

ETT URVAL AV ÅTGÄRDER ATT TA ITU MED INFÖR 25 MAJ 2018:

 • Ordna samtycke från medlemmar att spara information som kan knytas till personen. Föreningen måste även kunna styrka att samtycke lämnats.
  För befintliga medlemmar behöver ej nytt samtycke samlas in, så länge ni följt PUL då medlemskapet först registrerades.
  Samtycke kan återkallas när som helst av en medlem – då har hen rätt att få sin information raderad. Medlemmen har även rätt till ett registerutdrag om sig själv.
  Läs mer om samtycke
 • Radera alla gamla personuppgifter som inte används – överallt – ur medlemsregister och i andra filer i datorn, papper i pärmar etc. Se också över om ni råkar ha icke relevanta uppgifter sparade i registren.
  Läs mer om de registrerades rättigheter
 • Upprätta ett skriftligt policydokument inom föreningen, där det framgår hur och vem/vilka som hanterar personuppgifter samt hur och var uppgifterna samlas/lagras. Personuppgiftsansvariga behöver också föra ett register över behandlingen. Läs mer om att föra register över behandlingen
 • Se över vem som har tillgång vid personalbyte och årsmöten. Personer som bytt uppdrag eller lämnat organisationen ska inte längre ha tillgång till uppgifterna.
 • Gör alltid en konsekvensbedömning innan nya personuppgifter tas in och vidta åtgärder för att minska riskerna.
  Läs mer om konsekvensbedömning
 • Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva informera de registrerade.
  Läs mer om incidentrapportering

 

Källa: Tidningen Musikant – Sveriges Orkesterförbund (text återgiven efter godkännande av redaktören, med tillägg av länkar)

Årsstämma 2018

Hej Alla medlemmar i RGMF

Då ni redan mottagit anmälan och dess förfarande på E-post sedan tidigare lägger vi nu ut denna påminnelse om vår stämma offentligt till er alla på vår hemsida.
Registrering om deltagande för 2018 års stämma sker till GMF Solna som i år är värdar och möter upp er från klockan 10.00 på Park Inn by Radisson Solna, i Solna. Om ni har frågor beträffande bokningar på Park Inn eller anvisning hur man hittar dit, så kan ni kontakta Ingrid Gutemyr på nr. 072 502 23 61. Stämman startar upp kl. 10.00 för registrering av deltagare både för de med rösträtt samt de som vill närvara som åhörare. Anmälan är obligatorisk för beräkning av fika samt lunch. Program för dagen startar inte förrän kl.10.30 så det finns gott om tid att mingla under registreringen med en kopp te eller kaffe.

Anmälan om deltagande: Bindande anmälan senast den 12/3 till Lena Deras tel: 070-3411901 mejl: lena.deras@telia.com
Anmäl också om någon behöver specialkost. Pris för deltagande på stämman är 570 kr. då ingår 2st. fika, lunch, frukt under stämman.

Då årets stämma kommer att vara på Park Inn i Solna detta år, ser vi framemot att vi blir många medlemmar som ses där. Ett detaljerat program kommer att sändas ut till var och en som anmält sig samt lämnar e-post adress. Vi kommer även delge samma program till våra medlemsföreningar senare. Detta efter att föreläsare och deltagandet av dessa blivit bekräftade med tider för sina anföranden. Dock beräknas stämman vara slut senast kl. 17.00. Glöm inte att var förening betalar för sig samt sina egna resor.
Stämmodokument delas ut vid registrering.
Vi vill också påminna alla föreningar om att det är hög tid att lämna in motioner till styrelsen.

Väl mött!
Styrelsen

Seminarium: Våga prata med barnen om pengar och skulder

Välkommen till Kronofogdens seminarium i Almedalen den 5  juli

Våga prata med barnen om pengar och skulder
Klicka för större bild

När föräldrar får ekonomiska problem påverkas barnen och kan känna sig oroliga. Vuxna måste ta ansvar och berätta för barnen om pengar och när de inte räcker – på ett sätt som barnen förstår. Många gånger tycker vuxna att det är svårt men barnen har rätt att få veta.

Kronofogden möter varje dag människor i svåra ekonomiska situationer. Många gånger finns det barn i familjen. Barn som oroar sig för pengar. När barn inte får svar på sina frågor förvärras oron. Då kan det kännas bättre att veta att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.

Vi har tagit fram animerade filmer till barn där de uppmuntras att ta kontakt med Bris. I filmerna möter vi David, Afsana och Isak som alla vet hur det är att oroa sig för pengar.

Panelsamtal  och filmer

Välkommen till ett panelsamtal där vi berättar om hur vi samarbetar och hur vuxna kan ge stöd till barn i ekonornisla utsatta situationer. I panelsamtalet deltar:

 

Var: Gotlands Konstmuseum, plan 2, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

När: Onsdag 5 juli, kl 16.10-16.50

Filmerna hittar du här:

för vuxna kronofogden.se/barnpengaroro.html
för barn: kronofogden.se/beratta.html

Mer information finns på almedalsveckan.info. Det behövs ingen anmälan.

Har du frågor kontakta Tina Häggmark, Kronofogden, 070-207 19 30