FÖRSÄKRING för God Man/Förvaltare

NYHET!
Specialdesignad FÖRSÄKRING för Ställföreträdare som är i sitt uppdrag om olycka inträffar.
Klicka på MEDLEMMAR, välj lämplig förening och teckna din försäkring genom den.  Då får du även stöd och inbjuds till dennes träffar, seminarier, utbildning m.m.

Finns ingen RGMF-förening i ditt område går du till www.gmfsverige.se Under REGISTRERING fyller du i formuläret, skicka till oss och inbetala försäkringsavgiften till anvisat Plusgironummer.
När vi godkänt din registrering får du en bekräftelse och din försäkring träder i kraft.

Ordförande har ordet

Det 15:e förbundsmötet avlöpte väl i Jönköping, visserligen utan pompa och ståt. Vår ekonomi tillåter inte sådana utsvävningar. Det är kanske något vi får uppleva vid 20-års jubileet.

Jag blev invald som ordförande för detta härliga gäng och vi står nu inför ett antal utmaningar under året. Hur får vi myndigheter, lagstiftare, kommuner att se oss som en regelrätt remissinstans? Hur ökar vi intäkterna för att höja kvaliteten för våra medlemmar? Hur kan vi skapa en gemensam utbildningsplattform? Hur ökar vi försäkringsdeltagandet? Frågorna är många och en plan för att hantera detta skall utformas under året.

Min intention är att den lyckade ordförandekonferensen som genom­fördes, hösten 2018, skall bli ett första steg till att få ihop GMF Sverige. en plats där ställföreträdare som inte har nära anknytning till närstående förening får möjlighet att teckna en försäkring.

I dagarna kom indikationer från Regeringskansliet att ge länsstyrelserna i uppdrag ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare. Man talar även om en ny myndighet då länsstyrelsen inte räcker till. Vi följer detta med spänning och ser vad de får ut av detta.

I Västerås föll en dom där ställföreträdaren inte kunde klara av 73 upp­drag, men 72 gick bra. Min erfarenhet säger mig att antalet uppdrag inte äventyrar kvaliteten på uppdraget.

Har du några funderingar eller tankar, tveka inte att höra av dig.
Kom ihåg att tillsammans blir vi starka.

Väl mött

Urban Stridfeldt
Förbundsorförande