• Blandat

  Brev från Ordföranden

  Det 16:e förbundsmötet avlöpte något annorlunda. På FHMs inrådan, vad gäller sammankomster, valde styrelsen tillsammans med revisorerna och valberedningen att upprätta ett digitalt upplägg av förbundsstämman. Alla föreningar förutom tre medverkade. De tre föreningarna valde uppenbart, genom att utebli med sin medverkan, att inte låta sina föreningsmedlemmars synpunkter komma fram. Det har varit ett otroligt år där vi äntligen har passerat ett antal hinder som trots dessa har gjort att vi kommit framåt. Vi finns med i den stora utredningen: Heltäckande översyn av överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet, https://rgmf.se/wp-content/uploads/2020/04/Motion-_201920__3077.pdf  som beräknas vara klar under nästa år. Vi har även fått en uppdaterad broschyr från Bankföreningen, “Bankföreningens Faktablad 2020” finns att ”tanka…

  Kommentarer inaktiverade för Brev från Ordföranden
 • Blandat

  Digital årsstämma 2020

  Digital Årsstämma 2020 RGMF-styrelse har beslutat genomföra 2020 års stämma genom digital röstning fr.o.m. 15/6 med inkomna röster senast 17 /6. Från 22 maj t.o.m. 15 juni 2020 sänds information ut till föreningarna per e-post. Välkommen att kontakta oss vid frågor – RGMF-styrelsen

  Kommentarer inaktiverade för Digital årsstämma 2020
 • Blandat

  Motion till Riksdagen

  Motion till riksdagen 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L) Heltäckande översyn av överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet Kommittémotion L _201920__3077

  Kommentarer inaktiverade för Motion till Riksdagen
 • Blandat

  OBS! CORONAVIRUS – information

   Med anledningen av spridningen av corona­viruset vill vi informera om hur vi i RGMFs Förbundsstyrelse ser och agerar till följd av det pågående utbrottet. Som en säkerhets­åtgärd uppmanas alla våra medlemmar att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälso­tillståndet tillåter det. Rekommenderar att tills vidare ställa in besöks­resor och externa möten, med mera för att undvika exponering. Följ helst myndigheterna uppmaning att tillämpa en hygien­policy i linje med myndigheternas rekommendationer. För att minska risken för smitt­spridning rekommenderas att ställa in fysiska kurser under hela mars månad. Förbundsstyrelsen inser att den kommande tiden kommer att bli utmanande men vi har gott hopp om att alla skall kunna upprätt­hålla en…

  Kommentarer inaktiverade för OBS! CORONAVIRUS – information