Brev från Ordföranden

Det 16:e förbundsmötet avlöpte något annorlunda.
På FHMs inrådan, vad gäller sammankomster, valde styrelsen tillsammans med revisorerna och valberedningen att upprätta ett digitalt upplägg av förbundsstämman. Alla föreningar förutom tre medverkade. De tre föreningarna valde uppenbart, genom att utebli med sin medverkan, att inte låta sina föreningsmedlemmars synpunkter komma fram.

Det har varit ett otroligt år där vi äntligen har passerat ett antal hinder som trots dessa har gjort att vi kommit framåt. Vi finns med i den stora utredningen: Heltäckande översyn av överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet, https://rgmf.se/wp-content/uploads/2020/04/Motion-_201920__3077.pdf  som beräknas vara klar under nästa år. Vi har även fått en uppdaterad broschyr från Bankföreningen, “Bankföreningens Faktablad 2020” finns att ”tanka ner” från www.rgmf.se

Den styrelsen vi nu har är fantastisk, ett tydligt samförstånd råder mellan oss vilket leder till att vi, trots covid-19 och dess restriktioner, kommer framåt och äntligen når resultat.

2019 representerade vi FSÖ-dagarna i Karlstad. En skrämmande upptäckt var att inga känner till oss. Tack vare denna medverkan fick vi möjligheten att dela ut broschyrer som presenterar både RGMF och GMF Sverige. De flesta försäkringstagarna inkom efter denna medverkan. Vid nästa tillfälle behöver hela styrelsen medverka och informera.

Ett jättejobb har vi framför oss, att satsa stort för att kontakta våra föreningar och hitta nya. Under detta år är en person adjungerad för detta ändamål.

Under hösten 2020 planerar vi att genomföra en ordförandekonferens, som tyvärr uteblev förra året. Stora och viktiga frågor att behandla som t.ex. Vad vill vi med förbundet?

Den försäkring som RGMF tecknat med Ålands försäkringar visade sig inte vara komplett. Detta är nu åtgärdat samt att även en försäkring som täcker styrelsemedlemmarna är införskaffad.

Några föreningar har haft synpunkter på mitt tidigare inlägg gällande antalet uppdrag. Där har jag varit väldigt tydlig med att det är inte RGMFs fråga utan är och förblir överförmyndaren som ansvarar för detta.

Har du några funderingar eller tankar, tveka inte att höra av dig till oss. Kom ihåg att tillsammans blir vi starka.

Urban Stridfeldt ordf@rgmf.se – 076-0330374
Förbundsordförande RGMF

Digital årsstämma 2020

Digital Årsstämma 2020

RGMF-styrelse har beslutat genomföra 2020 års stämma genom digital röstning fr.o.m. 15/6 med inkomna röster senast 17 /6. Från 22 maj t.o.m. 15 juni 2020 sänds information ut till föreningarna per e-post.

Välkommen att kontakta oss vid frågor – RGMF-styrelsen

OBS! CORONAVIRUS – information

 Med anledningen av spridningen av corona­viruset vill vi informera om hur vi i RGMFs Förbundsstyrelse ser och agerar till följd av det pågående utbrottet.

Som en säkerhets­åtgärd uppmanas alla våra medlemmar att vid minsta tecken på symptom arbeta hemifrån, om hälso­tillståndet tillåter det. Rekommenderar att tills vidare ställa in besöks­resor och externa möten, med mera för att undvika exponering. Följ helst myndigheterna uppmaning att tillämpa en hygien­policy i linje med myndigheternas rekommendationer.

För att minska risken för smitt­spridning rekommenderas att ställa in fysiska kurser under hela mars månad.

Förbundsstyrelsen inser att den kommande tiden kommer att bli utmanande men vi har gott hopp om att alla skall kunna upprätt­hålla en bra kommunikation för huvudmans bästa. Till hjälp kan vårt digitaliserade arbets­sätt vara till hjälp och lösa många frågor.

Vi tror att det är viktigt att vi alla fattar rätt beslut i den nu upp­komna situationen. Genom att hålla sig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens informationssidor blir det lättare att fatta välgrundade beslut.